Vila Mařenka
historie a současnost

Historie Vily Mařenky sahá až na počátek dvacátého století do roku 1912, kdy byla započata výstavba Vily Mařenky a v následujícím roce byla úspěšně zkolaudována.

Majitelem Vily Mařenky byl v daném období pan JUC. Antonín Šnajdárek, který vykonával právnickou praxi v Nepomuku. V období od šedesátých let dvacátého století až do roku 1986 Vila Mařenka poskytovala zázemí pro ordinace Okresního ústavu národního zdraví Poliklinika Nepomuk. Zpět do Vily Mařenky se vrátily ordinace až v roce1995, a to ordinace praktických lékařů pro dospělé, ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, ordinace zubního lékaře a gynekologická ordinace. V roce 2004 prošla Vila Mařenka celkovou rekonstrukcí do současné podoby.
V nynější době ve Vile Mařence naleznete ordinaci praktického lékaře pro dospělé, ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, gynekologickou ordinace, zubní ordinaci, ordinaci očního lékaře a navíc rovněž optiku a své sídlo zde má i pobočka pojišťovny ČMSS.

Chci se objednat

map
Vila Mařenka

Nádražní 291
335 01 Nepomuk